De individuele training is bedoeld voor mensen die zich in een korte tijd een of meerdere vaardigheden eigen willen maken en dit liever niet in een groep willen doen. Het doel blijft hetzelfde, beter voor uzelf op te kunnen komen, daarbij rekening houdend met uw eigen wensen en de wensen van de ander.

In een eerste intakegesprek wordt gekeken waar u tegen aan loopt en welke vaardigheden u wilt aanleren. Op basis van dit gesprek stellen we een werkplan op met concrete doelen die u wilt bereiken en in hoeveel zittingen dit bereikt kan worden. Een individuele assertiviteitstraining duurt ongeveer vier tot tien zittingen, hetgeen afhankelijk is van de hulpvraag die u heeft.

Door de training verkrijgt u inzicht in uw eigen doen en laten: wat zijn uw sterke kanten en welke kanten kunt u verbeteren. Er is aandacht voor de non-verbale communicatie; wat zegt uw houding, uw mimiek, uw gezichtsuitdrukking en hoe kunt u deze versterken. Tevens wordt gewerkt met specifieke assertieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het geven van uw mening, boosheid uiten, complimenten geven en/of ontvangen, leren omgaan met kritiek (kritiek geven of ontvangen van kritiek) en nee zeggen. Tussen de zittingen door is het de bedoeling om actief in eigen situaties de nieuwe vaardigheden te oefenen en te versterken, want alleen op die manier kunt u een nieuwe weg inslaan.

De bedoeling is dat u na de training beter voor uzelf op kunt komen en daardoor meer zelfvertrouwen ervaart.